Výprava na Sázavku
7. - 9. 2. 2014

Sešli jsme se na Hlavním nádraží. Rychle jsme zašli pro chleby do Billy, koupili jsme lístky na vlak a vyjeli do Kolína. V Kolíně jsme rychle přestoupili a dojeli do stanice Sázavka. Vydali jsme se k chatě. Cestou jsme se koulovali zbytky sněhu. V chatě jsme si rozdělili ležení a navečeřeli jsme se. Jelikož byla většina z nás stále plna energie, šli jsme si do lesa zahrát hru, ve které jsme hledali majáky. Než jsme ulehli, zazpívali jsme si pár písniček.

V sobotu ráno jsme si dali k snídani buchtičky. Rozdělili jsme se do tří skupin a vydali se po okolí rozmisťovat papíry se slovy dle našeho výběru. Polohu papírů jsme zaznamenávali do mapy. To ale nebyl vždy lehký úkol – spousta cest v mapě chyběla. Když jsme papíry rozmístili, začali jsme dělat dřevo, protože jsme ho spalovali dosti rychle. K obědu byly párky s kečupem, hořčicí a chlebem. Následoval polední úklid, který se klidně mohl nazývat i polední neklid. Odpoledne jsme se snažili najít podle mapy papíry ostatních skupinek. Za nalezení papíru jiné skupinky jsme si počítali dva body. Hru vyhrála Vosova družinka. Zbytek odpoledne se hrálo na medvěda. K večeři jsme uvařili fazole se zeleninou. Když jsme sklidili po večeři, zahráli jsme si na sedanou a hru na poznávání písniček. Na závěr večera jsme zpívali v doprovodu kytary.

V neděli bylo k snídani müsli. Věnovali jsme se oddílovým stupňům či nováčkovské zkoušce. Udělali jsme ještě trochu dřeva a poklidili chatu. Na nádraží jsme se naobědvali. Po cestě vlakem zpátky do Prahy jsme hráli hry.

Zapsala Sára