Vedoucí

V současné době pracuje s dětmi deset vedoucích (šest vedoucích v klasickém oddíle a pět v oddíle pro předškoláky). Všichni jsme prošli oddílem od dětského věku, pak zde zůstali a nakonec se stali vedoucími. Snažíme se schůzky, výpravy, tábory a další akce připravovat tak, aby to bavilo jak nás, tak i děti.

Eliška Janásková – Hlavní vedoucí

Oddíl mě odchoval od mých 10 let. Zanechal ve mně spoustu úžasných vzpomínek a naučil mnoha dovednostem. Oblíbila jsem si přátelskou a uvolněnou atmosféru, která panuje na našich společných akcích a našla mnoho nových kamarádů.

V současnosti jsem hlavní vedoucí oddílu Vpřed a mám radost z toho, jakým směrem se ubíráme a s jakým elánem připravujeme program.

Svůj volný čas trávím převážně přípravou programu na oddílové akce, studiem na MatFyzu, běháním, čtením a cizími jazyky. Když mám chuť, vezmu jednou za čas do ruky kytaru či si zahraju na klavír.

Kontakt:
E-mail: Elisska.Janas­skova@gmail.com, tel.: 728 467 049

Jan Jaromír Horák

Vystřídal jsem několik oddílů, než jsem našel Vpřeďáky. Tady se mi zalíbilo natolik, že jsem tu zůstal i jako vedoucí a jsem velmi rád, že jsem tu možnost dostal. Oddíl si postupně a nenápadně začal nárokovat prakticky veškerý volný čas, takže focení nebo hra na klavír musely ustoupit do pozadí. Za oddílovou atmosféru a společné zážitky to rozhodně stojí, nemluvě o tom, co všechno se člověk v oddíle naučí.

Zbylý čas věnuji studiu informatiky na Matfyzu, občas něco naprogramuji, vyfotím nebo i natočím.

Když jsem přišel do Vpředu, byl jsem naprosto fascinován všemi vedoucími. Byli to ti, kteří se starali o kompletní program a kteří nás svým příkladem vedli k tomu, abychom byli schopni sami dělat to, co považujeme za správné a abychom nedělali nic, co za správné nepovažujeme. I přes to stále cele náleželi do té skvělé „party“, kterou byl náš oddíl.

Když jsem pak dostal možnost stát se instruktorem, bylo mi jasné, že nabídku nemůžu odmítnout. A teď už jsem si jistý, že kdybych se rozhodl jinak, byla by to chyba.

Všechny mé ostatní koníčky musely mírně ustoupit do pozadí. Ať už jde o hru na klavír, natáčení krátkých filmů, uměleckou či reportážní fotografii nebo programování, na všechny tyto zájmy připadá jen zlomek mého volného času. Většinu totiž věnuji oddílu, a vím, že to nebyla špatná volba.
Kontakt: E-mail: jenda@janjaro­mirhorak.cz, tel.: 799 790 244

Lukáš „Pomeranč“ Janásek

Jsem členem oddílu od svých 7 let a tak jsem se od útlého věku učil nejrůznějším dovednostem, poznával přírodu a byl v kolektivu bezva kamarádů. Když jsem se stal oddílovým instruktorem, řekl jsem si, že každý by měl mít možnost něco takového také prožít. A tak předávám své znalosti dál a s ostatními vedoucími, se snažím, aby se každý v oddíle cítil jako doma.

Mezi mé koníčky patří hra na klavír a kytaru, matematika a nejrůznější sporty.

Kontakt:
E-mail: lupomeranc@gma­il.com, tel.: 720 358 010

Filip „Vosa“ Vosáhlo

Oddíl pro mne odjakživa znamená spoustu legrace, zábavy, zážitků a opravdových přátel. Velmi rád tedy nyní zastávám funkci instruktora a snažím se, aby to samé, co pro mne, znamenal i pro všechny mé mladší kamarády.

Kromě oddílu svůj volný čas věnuji hře na klarinet a psaní nejrůznějších povídek, příběhů či knížek. Zároveň nepromarním žádnou příležitost, abych se nedozvěděl něco nového o hromadné dopravě všeho druhu.

Kontakt:
E-mail: vosafilip@sez­nam.cz

Bára „Samara“ Nováková

Svou první schůzku jsem zažila na konci třetí třídy a od té doby mě to nepustilo. V oddíle jsem si vyzkoušela spoustu nezvyklých věcí, zažila situace, do kterých bych se jinde nedostala, hodně se toho ve všech možných ohledech naučila, ať už se to vyrábění, vaření, komunikace či všemožných cenných znalostí a zkušeností týče, a hlavně našla kamarády, se kterými jsem mohla to všechno prožít. Za nic na světě bych oddíl, ani jedinou z těch vzpomínek, nevyměnila.

Proto jsem byla velmi potěšena, když se mi dostalo šance stát se instruktorkou, a nadšeně jsem ji přijala. Snažím se teď, aby všichni měli z oddílu ty samé dobré, silné vzpomínky a zkušenosti, jako mám já.

Kromě oddílu věnuji v menší míře čas spoustě dalších věcí, jako je například tanec, čtení či všemožné výtvarničení.

Kontakt:
E-mail: bara.samara.no­vakova@gmail.com


Marie „Májka“ Stará – Hlavní vedoucí Malého Vpředu

Do oddílu jsem přišla poprvé, ještě než jsem uměla číst a psát, tedy asi v pěti letech. Když jsem dorostla do školního věku, bylo mi ctí se stát „Vpřeďákem“. Oddíl mi přinesl v průběhu času velkou spoustu zážitků i cenných zkušeností, na které člověk jen tak někde jinde nenarazí. Kromě nich jsem našla ale i partu přátel, na které se člověk může vždy spolehnout a se kterými se člověk nikdy nenudí.

Vedoucí byli pro mě vždy vzorem a pomohli či poradili, kdykoli jsem to potřebovala. Když jsem se rozhodovala, zda se stát vedoucím, byla moje volba jasná. Dnes se tu snažím být pro naše děti stejně, jako tu dřív byli ostatní pro mě – když jsem ještě byla malé dítě a sotva dokázala nést svůj batoh. V současné době jsem hlavním vedoucím Malého Vpředu a mám velkou radost z toho, jak nám náš „malý“ oddíl funguje.

Mezi moje koníčky patří chození po horách, cestování – a s ním úzce spojené cizí jazyky – ale také čtení, malování, fotografování nebo jízda na kole.

Kontakt:
E-mail: mariemajkasta­ra@gmail.com, tel.: 725 807 853

Sára Valová

Když jsem se nedávno ohlížela zpět, uvědomila jsem si, že do oddílu chodím více než polovinu svého života. Nelituji toho. Naopak mi to rozšířilo obzory. Dostala jsem možnost zkusit nové věci a naučit se spoustě dovednostem. Hodně mě to posunulo i v normálním životě.

Teď mám příležitost zprostředkovat vše našim nejmenším. Chtěla bych, aby zde zažili krásné chvíle a poznali skvělou partu lidí tak jako já. Kromě oddílu mě životem provází hudba (hraji na housle a na klavír), knížky a v poslední době i běhání.

Kontakt:
E-mail: sara.vanilka@sez­nam.cz, tel.: 728 739 631

Simča Bílková

V oddíle jsem od svých 10 let. Naučila jsem se za tu dobu spoustu užitečných věcí. Ať už jde o dovednosti, co se dají později využít v normálním životě, nebo o ty, jaké by mě ani nenapadly, že můžu dělat. Zkusila jsem spoustu činností, ke kterým bych se normálně nedostala. Poznala jsem tu spoustu milých lidí, se kterými je zábava. Oddíl vnímám jako skupinu lidí, která vydrží člověku na celý život.

Mezi moje další koníčky patří sporty (převážně s míčem), hraní her a sledování filmů.

Kontakt:
E-mail: sbilkova99@gma­il.com

Týna Nováková

Do oddílu jsem přišla v 6 letech a hned na první schůzce jsem se dobře bavila. Parta přátelských lidí, bohatý program, myslím, že nic lepšího mě v dětství nemohlo potkat.

Už od malička jsem si chtěla vyzkoušet, jaké to je být vedoucím. A teď, když jsem tu možnost dostala, jsem moc ráda. Je to skvělý pocit vidět děti jak hrají s úsměvem hru co jste vymysleli.

Kontakt:
E-mail: kyticka11@gma­il.com

Majda Horáčková

Do oddílu jsem přišla ještě dříve než do školy a měla jsem tu možnost poznat partu skvělých kamarádů, se kterými se člověk nikdy nenudí. Vedoucí se o nás vždycky starali, připravovali nám hry a šli příkladem a zařídili, aby každá schůzka a výprava byla zábavná. Teď když jsem instruktorkou v oddíle menších, chtěla bych, aby naše děti chodily do oddílu rády a měly také možnost zažít spoustu skvělých věcí, protože zážitky z oddílu jsou zážitky na celý život.

Kontakt:
E-mail: magdalena.horac­kova@gmail.com