Tábor 2012 – Mínotaurus
2. - 19. 7. 2012

Zážitky z puťáku starších jsou k dispozici v palubním deníku.

Na konferenci vědců hase,
předvést se s Diovou sochou.
Kdo může říct, že ji našel?
Kdo pro prst do lesa zašel?
Oddíl Vpřed přispěl svou trochou!

Přesunout se zpátky v čase,
najít více než jen zbytek.
Zadaří se, nezadaří?
Pomůžou bohové staří?
Nesmí být třeba výčitek!

Když v Athénách hry konaly se,
krétský král Mínos poslal syna.
Princ Androgeus všechno vyhrál,
však býk se zčistajasna přihnal
pak z hrdiny zbyla jen skvrna.

Kréťané mocně naštvali se,
nehodu měli za atentát.
Chtěli pomstu svého kralevice!
Způsobit krutou smrt lidí více.
Athéňané se začli bát.

Čas losování přišel zase.
Můj ty smutku, jsme to my!
Mínotaurus v brzké chvíli,
všechny nás zhltne jako chilli.
Jak vyváznem z téhle pohromy?

Může v blížícím se zápase
nám vůbec něco pomoci?
Obětujeme bohům sklizeň,
denně bojujem o jejich přízeň.
Pracujeme jak otroci!

Tajemné Sfinze postavit se,
promluvit s Héraklem i Daidalem.
V noci proplížit se k Ariadně,
navštívit Thetis, jež sídlí na dně.
Zapět si s Orfeem, zaletět za Hermem.

Po všech útrapách zadařilo se
Na Krétu jsme zdárně dopluli,
získali mocný meč, nit i plánek
prošli bludištěm jak vánek…
A Mínotaura jsme přemohli!

Zapsala Eliška