Výpravy: Rok 2003/04

19. - 21. 9. 2003 Výprava na Vraní skálu
10. - 12. 10. 2003 Výprava do Srbska
24. - 29. 10. 2003 Výprava do Třešňového Újezdce
12. - 14. 12. 2003 Vánoční výprava
23. - 25. 1. 2004 Výprava do Voznice
8. - 12. 4. 2004 Velikonoční táboření
14. - 16. 5. 2004 Boj o Štítek táborníka