Tábor 2011 – Mongolsko
4. - 21. 7. 2011

Nejprve jsme poznali všechny členy svého kmene. Najmany, Tübegeny, Önggúty či Kerejty. Každý kmen si našel svého šamana a společně se odebrali na obřadní místo i s princeznou Börte. Ta zde začala pronášet řeč o budoucnosti Mongolska. Ale co se nestalo! Rázem se zde objevili Merkiti a zmizeli pryč i s princeznou! Dělali jsme, co jsme mohli, ale už bylo pozdě. Princezna byla fuč. Co jsme měli dělat? Vydali jsme se tedy zpět do tábora. Ráno je přeci moudřejší večera.

Zjistili jsme, že Merkité ovládají velkou část uzemí celého Mongolska a princeznu ukrývají v samotném středu. Nezbývalo nám tedy nic jiného, než se pustit do dobývání. Postupně jsme poznávali další a další kulturní zvláštnosti a zvyklosti. Mongolskými bohy jsme si ozdobili jídelnu a postavili jim mohyly, dobytek sehnali zpět do ohrady, rozluštili mongolské písmo, zabili žlutého červa a pořádně se oblékli do tuhé zimy.

Nakonec se nám povedlo Merkity zatlačit úplně! Když navíc ještě přišel obchodník, který nám prozradil, kde viděl princeznu během svého putování, na nic jsme nečekali a vyrazili po jejích stopách. Hon to byl vskutku vyrovnaný, avšak Kerejti ji nakonec objevili první. Princezna z nás měla velikou radost a odměnila nás prosbou o Boží požehnání. Bozi ji vyslechli a na našich amuletech se do rána objevil mongolský znak.

Ale ještě nebylo zdaleka vyhráno! Jak jsme se dozvěděli, ke sjednocení Mongolska a získání totální nadvlády je potřeba meč. A ne jen tak ledajaký… A aby to bylo ještě těžší, už léta o něm nikdo neslyšel. K získání jeho polohy bylo potřeba pohlédnout na hvězdnou oblohu ze všech koutů této země. A i to se nakonec všem podařilo. Na této strastiplné pouti jsme se navíc naučili péci mongolské taštičky, vařit jejich čaj, udržovat oheň za pochodu, vyrábět štíty a bránit se s nimi a donášet poštu mezi vesnicemi. Když jsme však dozvěděli, kde se meč nachází, nikdo na nic nečekal! Závod o meč nabíral rychlé obrátky. A bylo to opravdu docela těsné. Nejrychlejší ovšem byli Tübegenové a ti také nakonec celé Mongolsko sjednotili a ovládli. Bylo to velice napínavé a vyrovnané, ale zvítězit může jen jeden. Bajartaj!!!