O oddíle

V letošním roce slavíme 42. výročí založení. Oddílem od roku 1978 prošlo několik generací vedoucích a dětí, jejichž počet již převýšil dvě stovky.

Jsme moc rádi, když můžeme v takovéto oddílové tradici pokračovat. Být Vpřeďákem je fajn, ale důležité je, co zažíváme v oddíle právě teď. Myslím, že stoupáme stále vzhůru. V loňském roce jsme kompletně opravili klubovnu. Jak často jen to jde, vyrážíme někam ven z Prahy do přírody, tábory děláme čím dál propracovanější… A hlavně oddílové děti, ty máme skvělé.

Kdo jsme?
Turistický oddíl Vpřed je parta kamarádů ve věku od 6 do 15 let. Chcete se přidat? Scházíme se každé úterý od 16.30 do 19.00 v naší klubovně v Klimentské ulici.
Podrobnější informace
Povídání o tom, jak a kdy náš oddíl vznikl, do jaké organizace patří a proč nese název Vpřed. Nejsme skauti, ale inspirujeme se třeba Jaroslavem Foglarem či Milošem Zapletalem. Pořádáme schůzky, výpravy, a jezdíme na třítýdenní letní tábory.
Vedoucí
O chod celého oddílu, tedy o všechny schůzky, výpravy, tábory a další akce, se starají vedoucí. V současnosti je nás dvanáct – osm vedoucích ve velkém oddíle, čtyři v malém.
Klubovna
Klubovna je místo, kde se scházíme nejčastěji, protože tu máme schůzky. Nachází se v ulici Klimentská v centru Prahy.
Rekonstrukce klubovny
Během velké povodně v roce 2002 byla vytopena i naše klubovna. Kvůli tomu muselo dojít ke kompletní rekonstrukci celé klubovny. Po dlouhé a namáhavé práci ale můžeme v klubovně opět pořádat schůzky, dokonce je mnohem hezčí, než byla předtím.
Historie oddílu
25. února 1978 se parta čítající dvanáct kluků a vedoucího Luboše Vaculína vypravilo do lomů nedaleko Srbska u Prahy, aby tam v jedné rokli podepsali a zakopali slibovací oddílovou listinu. Od té doby jsme jeli na náš první tábor, z původně Pionýrského oddílu Vpřed stal dnešní oddíl turistický, který se stal členem skupiny oddílů Čtrnáctka.