Podrobnější informace

Oddíl Vpřed byl založen v roce 1978 a od počátku je jeho hlavním záměrem dobrý a pevný kolektiv dětí a vedoucích, smysluplně a zábavně vyplněný společný volný čas a poznávání nových, zajímavých dobrodružství. Pro děti každý týden v naší klubovně připravujeme oddílové a družinové schůzky. Jsme jeden z mnoha turistických oddílů. Nejsme však stejní. Každý oddíl má svou atmosféru, své oblíbené hry, svá oblíbená místa a každý je taky jinak dobrý. Myslíme si a nejsme sami, že jistě patříme mezi ty lepší oddíly.

Jméno máme trochu podivné, to přiznáváme. Abych to uvedl na pravou míru, není to žádné budovatelské heslo, jak by se mohlo zdát. Název jsme si vypůjčili od stejnojmenného časopisu, který kdysi vydával Jaroslav Foglar. Více si o tom můžete ještě přečíst na stránce o historii oddílu.

Nejsme sice žádní skauti, nemáme rádi tak svázaná pravidla, příkazy, krojové nástupy apod., ale vycházíme z tradic oddílů foglarovského zaměření s etapovými táborovými nebo celoročními hrami a tábory odtrženými od civilizace. Inspirujeme se také Milošem Zapletalem a jinými podobně smýšlejícími spisovateli. Vše se snažíme vyrábět vlastními silami, takže mimo jiné jsme dělali okna, obložení a nábytek do klubovny a každý rok šijeme alespoň jedno pětimetrové týpí.

Kam patříme? Náš oddíl je součástí skupiny Čtrnáctka, která je základním článkem organizace KONDOR. Organizaci KONDOR byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělen titul Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží.

Skupina Čtrnáctka

Skupina Čtrnáctka se dlouhodobě orientuje na výchovu dětí a dospívajících a v současné době ji tvoří 5 dětských oddílů a 1 oddíl pro dospívající a dospělé. Zaměření je různorodé, ale vždy je kladen důraz na dlouhodobý výchovný program, který je realizován na každotýdenních schůzkách v klubovně nebo na jiných místech, dále pak na mnoha víkendových výpravách a především na letních táborech. Každoročně probíhá několik společných akcí. Tou nejvýznamnější jsou jistě divadelní festivaly. Poslední se konaly v letech 2013 v Divadle Na Zábradlí nebo 2015 v Divadle Gong a ani na jednom jsme nemohli chybět. Všechna dětská i dospělá představení se moc povedla. Další zajímavou akcí je cyklistický závod BobrTrophy, kde si každý účastník vyzkouší své cyklistické dovednosti a porovná síly s ostatními závodníky. V neposlední řadě pořádáme velká celoskupinová klání v nejrůznějších hrách.

Vedení skupiny klade důraz na vzdělávání vedoucích a instruktorů, což je realizováno pomocí několika úrovní školení (zdravotnický kurz ČČK, kurz pro hlavní vedoucí táborů, školení instruktorů, kvalifikace vedoucích a v neposlední řadě každoroční prozkušování všech vedoucích a instruktorů v oblasti zdravovědy a bezpečnosti práce s dětmi). Všichni vedoucí a instruktoři se snaží vytvářet takové prostředí, které dětem umožní smysluplně naplnit jejich volný čas a přitom si ještě užít mnoho her, zábavy, zážitků ale i kamarádství a radosti z nově poznaných a naučených dovedností.

Organizace Kondor

Organizace Kondor je od roku 1990 střešní organizací deseti skupin sdružujících především děti, ale také mládež a dospělé. V současné době má celkem cca 1000 členů. Hlavním cílem organizace je připravit děti a mládež pro život ve společnosti a současně zabezpečit účelné trávení jejich volného času. Důležitým principem je naprostá samostatnost základních článků – skupin. Jednotlivé skupiny samy rozhodují o zaměření a náplni své činnosti, organizační struktuře, členských příspěvcích, krojích atd. V Kondoru proto mohou pracovat skupiny zaměřené turisticky, vodácky, přírodovědně…

Některé skupiny organizují akce každý víkend, jiné se zaměřují na letní tábory. Ústředí organizace dohlíží na dodržování stanov, zejména pak na hospodaření a kvalifikaci vedoucích. Hlavními zdroji prostředků pro činnost jsou členské příspěvky a dotace od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Magistrátu hl. města Prahy.