Výprava na Sázavku
18. - 20. 4. 2008

Naše cesta začala na Hlavním nádraží a pokračovala vláčkem až na Sázavku. Tam jsme se zabydleli a šli si opékat naše buřtíky a hrát přitom na kytaru. Pak už spinkat a chrápat tak, že se div naše chaloupka nezbořila.

Přes noc nám však jakýsi zloději ukradli naši sobotní večeři, ale za jisté úkoly nám ji byli ochotni vrátit. Tak započalo naše získávání večeře zpět. První zloděj po nás chtěl nasbírat co nejvíc věcí začínající na různá písmena abecedy. Ačkoliv očekával, že se před ním objeví věci jako kůra, list, tráva… někteří mu přinesli věci jako igelit, železo, guma, polystyren apod. Rovněž jsme si zkusili dorozumět se na velkou vzdálenost. Jiný prověřil naše házecí schopnosti poslepu, či jak rychle se dokážeme ve skupince najít bez zraku a mluvení. No a třetí zloděj si s námi zahrál čáru a malé číselné divadélko – dělali jsme z nás např. []. Také jsme zažili velkou námořní bitvu, nejvíce lodí potopila družinka Faked. Všichni zloději nakonec dospěli k závěru, že si večeři zasloužíme a dali nám gulášovku, kterou jsme si ovšem museli ještě uvařit. Když se nám louka proměnila v jungli, objevil se v ní i Bobr s Beránkem (Verčou). Pod jeho vedením jsme si zahráli myšáky. A následovaly živé obrazy na témata vybraná porotou. Například „slepičí úlet“. V neděli jsme hráli na louce a uklízeli po sobě. Včas jsme vyrazili a se zmrzlinou v puse jsme nastupovali do vlaku domů.