Výpravy: Rok 2005/06

16. - 18. 9. 2005 Výprava na Vraní skálu
17. - 19. 1. 2006 Výprava na Sázavku