Výprava na Vraní skálu aneb Zlatý řád Ferdy mravence
27. - 30. 9. 2012

Rok se s rokem opět sešel,
přiblížil se konec září.
Na Vraní skálu vyjeli jsme,
Vpřeďáci mladí, střední, staří.

Když tu náhle objevil se,
sám velký Ferda mravenec,
Chtěl aby nové mraveniště,
postavil ten nejlepší svěřenec.

Naštěstí čtyři rodiny,
s mravenčími královnami v čele,
uvolili se mu pomoci
a do úkolů se vrhli směle.

Nakrást cukr, napsat příběh,
sbírat rosu v mokré trávě,
ukrýt larvy, vyhrát v boji
všechno dokázali hravě!

Přestože dobří byli všichni,
a účastnili se všech hrátek
Nakonec nejlepší byl jen jeden
a získal za to krásný šátek.

Zapsala Eliška