Nemůže být žádných hoří v Podskalí či v Sedmihoří!